תובענות ייצוגיות

מחלקת הליטיגציה בפירמה מתמחה בייצוג ובליווי ארגונים ותאגידים הנתבעים בתביעות ייצוגיות ומעמידה לרשותם צוות מומחים בתחום התובענות הייצוגיות הבקיא בחידושים ובעדכונים הרלוונטיים לתחום מורכב זה.

מחלקת הליטיגציה של הפירמה מעורבת בתובענות ייצוגיות בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים המעוררות סוגיות חדשות בתחומי משפט ועולמות שונים, ובכלל זה סוגיות הקשורות לדיני הגנת הצרכן, דיני תקשורת, אחריות ספקים ומשווקים למוצרים פגומים, תקינת מזון, דיני נגישות, דיני איכות הסביבה ועוד.

הניסיון רב השנים, בשילוב מקצועיות, חתירה למצוינות ושאיפה לפתרון סכסוכים באמצעות מנגנונים חלופיים תוך הקטנת חשיפת לקוחותינו לנזקים שונים שנגזרים מתביעות ייצוגיות, מאפשרים למחלקת הליטיגציה בפירמה להפעיל כלים יצירתיים ומגוונים בטיפול בתובענות ייצוגיות וסיומן על הצד הטוב ביותר.

.