חברות ציבוריות וממשל תאגידי

לפירמה ניסיון רב שנים בייצוג חברות ציבוריות בארץ ובחו"ל.

חברות ציבוריות ישראליות וחברות פרטיות ישראליות הנסחרות בבורסות השונות בעולם, כפופות לרגולציה ייחודית ומקיפה, המשתנה בתכיפות גבוהה. ריבוי הרגולציה והפיקוח הרגולטורי ההדוק, קל וחומר על ידי רשויות זרות (כגון ה- SEC), הופכים את התחום למורכב המחייב הבנה עמוקה וידע מקיף של הדין הישראלי והדין הזר.

לצוות המחלקה בפירמה, ניסיון בליווי חברות ישראליות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכן ניסיון רב וארוך שנים בליווי חברות ישראליות הנסחרות בבורסות בארה"ב.

צוות המחלקה כולל עורכי דין המוסמכים ומחזיקים ברישיון עריכת דין גם במדינות זרות, ועל כן בעלי היכרות מעמיקה עם הוראות הדין הרלוונטיות בארץ ובחו"ל. לצוות התמחות ייחודית בתחום הממשל התאגידי והם בקיאים בחובות דירקטורים, נושאי משרה, בעלי מניות ו- stakeholders בחברות ציבוריות וכן בשינויים הרגולטוריים התכופים בתחום.

לקוחות המחלקה נהנים מליווי מקצועי, מקיף, אישי ומיידי בבנייה והטמעה של תכניות ציות ואכיפה, המותאמים באופן אישי ללקוח ולהקטנת חשיפתו לסנקציות, כתיבת נהלים היוצרים ומקדמים תרבות ציות, הענקת ייעוץ משפטי שוטף בתחום הממשל תאגידי, לרבות מבנה והרכב הדירקטוריון, חובות דירקטורים בלתי תלויים ומבנה והרכב ועדות הדירקטוריון.

 • ייצוג חברת אייסקיור מדיקל בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות הערך בת"א, גיוס הון בציבור, בסך של 9,200,000 ש"ח.
 • יצוג של מספר חברות ביוטכנולוגיה בהנפקה של תשקיף בישראל, המאפשר לחברה לגייס כספים באותה הנפקה בארה"ב ובישראל כחברה דואלית. כמו כן, המשרד מלווה חברות בהנפקה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • ייצוג חברות בהסכם לרכישת מניות עם משקיעים פרטיים.
 • ייצוג חברה בארבעה הנפקות ציבוריות בהיקף כולל של 4 מיליון דולר.
 • ייצוג חברה לגיוס הון באמצעות הנפקה פרטית למספר משקיעים.
 • ייצוג מספר רב של חברות ישראליות הרשומות בנאסדק.
 • ייצוג חברת רכב בתהליך רגולציה.
 • ייצוג חברות ביוטכנולוגיה במימון סדרה א '.
 • ייצוג חברת תרופות בהנפקה הפוכה.
 • ייצוג חברה ברכישה על חברה ישראלית פרטית, רכישת חברה ללא המרת הון בחברה אחרת.
 • ייצוג מספר חברות הייטק בתוספות תשקיף שהוגשו לרשות לניירות ערך לפני השלמת ההנפקה לציבור.
 • ייצוג חברת הייטק בהנפקה לציבור של ADS.
 • ייצוג מספר סוכני הובלה, יועצי חיתום ומשקיעים פרטיים.

 

חדשות אחרונות