מכרזים ומשפט מנהלי

למחלקת הליטיגציה בפירמה ניסיון רב בתחום המשפט המנהלי ובליווי חברות שונות בתחומים שונים בדיני המכרזים. המחלקה הגישה וליוותה עתירות רבות בנושאי מכרזים שהוגשו לבתי המשפט לעניינים מנהליים, שחלקן אף הובילו לתקדימים משמעותיים בתחום דיני המכרזים בישראל.

בראש מחלקת הליטיגציה, המנהלת את פעילות המכרזים בפירמה, עומד עו"ד תומר רייף. עו"ד רייף הינו בעל ניסיון עשיר בתחום המשפט המנהלי ובליווי חברות ציבוריות ופרטיות מתחומי עשייה שונים בדיני מכרזים.

צוות המחלקה מומחה בכלל ההליכים הנדרשים בליווי הגשת מכרז, עמידה בתנאיו, בדיקת תוצאותיו ובנקיטת הליכים משפטיים במידת הצורך. בקרב לקוחות המחלקה, חברות ישראליות ובינלאומיות, מתחומי פעילות שונים, המשתתפות במכרזים בארץ ובכלל זה ליווי משפטי שוטף וכולל של כל הליכי המכרז.

כמו כן, לצוות המחלקה ניסיון רב בהגשת עתירות לבג"צ בנושאים עקרוניים כנגד משרדי הממשלה או רשויות מנהליות שונות, ובכלל זה בכל הנוגע לתקיפת החלטות מנהליות ו/או סוגיות עקרוניות מול הרגולטורים השונים בישראל. הפעילות המשפטית של מחלקת הליטיגציה בפני בג"צ הובילה לפסיקות תקדימיות ועקרוניות ובכלל זה בנוגע להגנה על זכויות אדם.

 

התמחויות
הטיפול המשפטי כולל, בין היתר:

 • בדיקת מסמכי המכרז
 • בדיקת ההצעה אל מול תנאי הסף במכרז
 • הכנת שאלות הבהרה לוועדת המכרזים
 • בדיקת סוגיות משפטיות שונות באשר להתקשרות עם קבלני משנה והכנת הסכמי התקשרות מול קבלני משנה
 • ליווי שוטף עד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים
 • לאחר הגשת ההצעה, בדיקת תוצאות המכרז ומציאת פגמים בהצעות זוכות.
 • אם וכאשר נמצא פגם בהצעות הזוכות, צוות המחלקה מטפל בנקיטת הליכים משפטיים לפסילתן, לרבות הליכי השגה וערעור מול ועדות המכרזים, הגשת עתירות מנהליות, הגשת בקשות לצווי מניעה ("צווי ביניים") ויתר צרכי הלקוח.
 • צוות המחלקה מטפל בהגנה על זכויות של חברות אשר הצעותיהן עומדות לביקורת משפטית כתוצאה מעתירות שמוגשות על ידי חברות שהפסידו במכרז.

 • מכרז אסטרטגי של מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר בנוגע לרכישת מוצר תוכנה מרכזי לניהול התוכן הארגוני עבור כל משרדי הממשלה. ייצוג חברה מובילה בתחום ה – IT בעתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הצעתה הוכרזה כזוכה וחברה מתחרה ביקשה לפסול אותה בבית המשפט. בעקבות הטיפול המשפטי, בית המשפט קבע כי הצעת החברה האמורה הינה ההצעה הזוכה.
 • מכרז מחשוב גדול של מגן דוד אדום בישראל. ייצוג חברת מחשוב גדולה בעתירה מנהלית מורכבת שנוהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים. ניהול ההליכים המשפטיים, הביא לפסילת ההצעה שהוכרזה כזוכה, ביטול המכרז  ופרסום מכרז חדש ובסופו של יום להכרזתה של הצעת החברה שיוצגה על ידי הפירמה כהצעה הזוכה במכרז.
 • מכרז מערכות המחשוב של הנהלת בתי המשפט בישראל. ייצוג חברת מחשוב גדולה בהליכים בבית המשפט המחוזי בירושלים ובפני ועדת המכרזים אשר החליטה (תוך גיבוי של החלטת בית המשפט) כי ההצעה של החברה שיוצגה על ידי צוות הפירמה תיוותר ההצעה הזוכה במכרז.
 • מכרז אסטרטגי של משרד האוצר להקמה והפעלה של המסלקה הפנסיונית בישראל. ייצוג חברת Swiftness בכל הנוגע להגשתה למכרז ולזכייתה בסופו של יום. בנוסף, ייצוג בעתירות שונות שהוגשו נגד החברה האמורה בבג"צ הנוגעות, בין היתר, לתעריפים שנגבים מחברות הביטוח והגופים המוסדיים במסגרת המכרז האמור.
 • מכרז ענק בהיקף של כ – 100 מיליון ₪ לאספקת ציוד התקשורת לכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך של אותם משרדים. ייצוג אחת מחברות התקשרות הגדולות בישראל בעתירות בבית המשפט המחוזי בירושלים וכן בערעורים בבית המשפט העליון, עד לזכייה הסופית במכרז.

חדשות אחרונות