הסכמי רישיון

תחום מדעי החיים מחייב מומחיות משפטית ספציפית, לאור ייחודיות  ההסכמים בתחום זה, הכוללים בין השאר הסכמים אסטרטגיים, הסכמי שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים, הסכמי הפצה ורישיון, התקשרויות לביצוע ניסויים קליניים, הכרות עם הרגולציה הרלוונטית, מיזוגים ורכישות ועוד.

למחלקה ניסיון רב בליווי חברות במו"מ על הסכמי רישיון, לרבות טיפול בעסקאות רישיון מורכבות של חברות ציבוריות. הניסיון המצטבר של עורכי הדין במחלקה הינו מכריע בחשיבותו לאור רגישות הסכמי הרישיון ופוטנציאל הסיכונים הגלומים בהם. כמו כן, למחלקה התמחות בתחום הסכמי רישיון בטכנולוגיה וקניין רוחני לחברות אשר קיבלו מימון מרשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) במשרד הכלכלה.