שולחן עגול בנושא השקעות נדל"ן בישראל ואירופה

16.01.2020 | ZAG-S&W

ZAG-S&W, Toledo Capital ו Noovo אירחו סמינר בוקר המוקדש לנושא של השקעות נדל"ן בישראל ואירופה.

עיקר הנושאים שנידונו במסגרת סמינר הבוקר היו  מיסוי נדל"ן, ניהול הון ונדל"ן מסחרי בישראל.

 

 

הורדת PDF