שחרור כספים צבורים בקופת פיצויים מרכזית למעסיק

23.03.2020 | ZAG-SW

מעסיקים רבים כלל אינם מודעים, כי צבורים לזכותם סכומים משמעותיים מאוד בקופות פיצויים מרכזיות, וכי הם יכולים לקבל לידיהם את הכספים הצבורים כאמור ולעשות בהם כל שימוש, בהליך משפטי מהיר.

כיום המעסיקים מבצעים מידי חודש הפרשות לקופות פיצויים אישיות, הרשומות על שמו של כל אחד מהעובדים.

לעומת זאת, בעבר, ההפרשה בוצעה לרוב לקופת פיצויים מרכזית על שם המעסיק, ורק בעת הצורך המעסיק משך מהקופה המרכזית כספי פיצויים, והעביר אותם לעובד. אם העובד התפטר או עזב בנסיבות אחרות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, הכספים הצבורים נשארו בקופה המרכזית, והם שייכים אך ורק למעסיק.

יתר על כן, לעיתים העדיפו המעסיקים, מטעמים שונים, לשלם לעובדים הזכאים לכך פיצויי פיטורים מחשבון הבנק של העסק, מבלי לגעת בקופת הפיצויים.

כתוצאה מכך, בעסקים רבים יש יתרות משמעותיות (לעיתים מיליוני ₪), הצבורות בקופות הפיצויים המרכזיות, ואינן דרושות יותר לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים.

את היתרות העודפות בקופת הפיצויים, ניתן לשחרר כאמור לידי המעסיק. עם זאת, לצורך שחרור הכספים נדרש צו של בית הדין העבודה. מדובר בהליך משפטי מהיר, בסופו צפוי המעסיק לקבל לידו את כל היתרה העודפת בקופת הפיצויים המרכזית.

יתר על כן, גם במקרים בהם קיימת לכאורה חבות כלפי עובדים מסוימים, ניתן לעיתים קרובות ליישב את החבות באופן שיאפשר את העברת הכספים הצבורים בקופה, או חלקם, למעסיק.

חשוב לציין, כי חלק מהמעסיקים, בעיקר אלו שהתחילו את פעילותם לפני שנת 2007, כלל אינם יודעים האם יש להם קופת פיצויים מרכזית, ומהו הסכום הצבור בה. עצם בדיקת קיומה של הקופה דורשת ידע וניסיון ספציפיים.

 

 

 

חדשות אחרונות