פורום "נשים בצמרת"

11.06.2019 | האוניברסיטה העברית

עו"ד תהילה לוי לאטי, שותפה ומנהלת פעילות ZAG-SW בסין ומזרח אסיה, השתתפה בפורום "נשים בצמרת" שנערך במסגרת החוג למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים ודן בעתיד התעסוקתי בקשרי ישראל-אסיה.