פאנל מומחים באוניברסיטת תל אביב

19.12.2019 | ZAG-S&W

עו"ד תהילה לוי לאטי, מנהלת פעילות הפירמה בסין ומרכז אסיה, השתתפה בפאנל מומחים של משלחת סינית שהתארחה בארגון להב מנהלים באוניברסיטת תל אביב. משלחת אוניברסיטת  FUDAN כללה אנשי עסקים מחברות סיניות ובינלאומיות בסין. תהילה הציגה את הצמיחה הגלובלית של חברות ישראליות ההזדמנויות הרבות לשיתוף פעולה בין חברות ישראליות וסיניות.