ZAG-S&W Partner Tom Apelstein

תום אפלשטיין

שותף תל אביב

אודות

עו"ד תום אפלשטיין הינו שותף במחלקת הליטיגציה ודיני מכרזים בפירמה.

לתום ניסיון עשיר של כ-10 שנים בייצוג מתדיינים בהליכים משפטיים  בכל הערכאות המשפטיות ובהליכי בוררות וגישור, ובכלל זה בעל ניסיון בהתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות וכן בניהול מו"מ והופעה בבית משפט.

מומחיות וניסיון בעבודה

 • מומחיות ספציפית בייצוג מתדיינים בהליכים משפטיים בעלי אופי מסחרי, ובכלל זה סכסוכים בין בעלי מניות בחברות, תביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות.
 • מומחיות בייצוג מתדיינים בהליכים משפטיים הקשורים למכרזים, לרבות ייצוג בעתירות מנהליות שעניינן תוצאות מכרז, הן בצד העותר נגד הזכייה והן בצד הזוכה אשר מגן על זכייתו. מומחיות ספציפית במכרזי טכנולוגיה מורכבים, לרבות מכרזים למתן שירותים בתחום מערכות המידע ומכרזים להקמת מערכות מידע.
 • ניסיון עשיר בליווי הליך משפטי לאורך כל שלביו, החל מקבלת התיק וגיבוש האסטרטגיה המשפטית וקווי הטיעון, ניהול הליכים מקדמיים, בקשות לסעדים זמניים, תצהירים, הוכחות וסיכומים.

עסקאות מייצגות

 • ייצוג שוטף של חברות מקבוצת נס טכנולוגיות בתיקי ליטיגציה שונים ובכלל זה ניהול הליכים משפטיים בתחום המכרזים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
 • ייצוג נס א.ט. בע"מ במחלוקת עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בישראל בגין עיצום כספי מנהלי שהוטל על נס. בעקבות הייצוג, ביטל בית המשפט את העיצום וקבע כי הוא הוטל ללא בסיס.
 • ייצוג חברות מקבוצת רד-בינת במכרזים שונים ובכלל זה ניהול הליכים משפטיים בתחום המכרזים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
 • ייצוג ויינמן ישראל בע"מ, חברת-בת ישראלית בבעלות מלאה של קבוצת ויינמן העולמית במכרזים לאספקת ציוד רפואי לקופות החולים ובתי החולים בישראל.
 • ייצוג חברת הנסיך הקטן בע"מ בתביעה ייצוגית הנוגעת למוצר בתחום ציוד לתינוקות.
 • ייצוג רשת המשביר לצרכן בתביעה ייצוגית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.
 • ייצוג תנועת הליכוד העולמי בעתירות שונות שהתנהלו בבית הדין של תנועת הליכוד.
 • ייצוג עמותת שלטון בית"ר בהליכים משפטיים שונים הנוגעים לחוות הנוער של תנועת בית"ר.
 • ייצוג שגריר ישראל באו"ם, מר דני דנון, בהליכים שונים בבית הדין של הליכוד ובבית המשפט הגבוה לצדק בעת היותו חבר כנסת ויו"ר ועידת תנועת הליכוד.
 • ייצוג עמותת בית אור אביבה בעתירות מנהליות שונות הנוגעות לקידום הפעילות שהעמותה מבצעת לטיפול ושיקום מסמים ואלכוהול.
 • ייצוג קבוצת בעלי מניות בחברת התחבורה הישראלית "דן" בתביעה נגזרת נגד נושאי משרה ובעלי שליטה בדן בנוגע לעסקאות בהיקף של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.
 • ייצוג חברת התוכנה איגנייט ובעלי השליטה בה במחלוקות שונות הקשורות למיזם בתחום פיתוח אפליקציות בסלולר.

 

חדשות אחרונות